INFORMACJA w sprawie naboru kandydatów na ławników

Rada Miejska w Starym Sączu działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027:

  • do Sądu Rejonowego  w Nowym Sączu – 2 ławników do Sądu Pracy,
  • do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 6 ławników.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, w  godzinach pracy Urzędu (pok. 28).

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie. Można go uzyskać:

  • w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu,
  • na stronie internetowej Gminy, 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Sącz.

Skip to content