Szansa dla Popowic. 5 milionów na wodociąg i kanalizację.

Dzisiaj burmistrz Jacek Lelek podpisał umowę na rozbudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Popowicach. Prace wykona firma Pawlimex.

Wiele razy mówiłem, że będziemy docierać z kanalizacją i wodociągami wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie i możliwe technicznie – podkreśla burmistrz. – Dotrzymujemy słowa i teraz przyszedł czas na Popowice. Mam nadzieję, że mieszkańcy ze zrozumieniem podejdą do tej inwestycji i wykorzystają tę szansę. Z doświadczenia z innych miejscowości wiemy, że bardzo trudno po zakończeniu inwestycji doprojektować przyłącza i znaleźć na to pieniądze. Taka szansa trafia się czasem tylko raz.

Inwestycja będzie kosztowała 5 190 600 zł. W systemie zaprojektuj i wybuduj zadanie będzie realizował Pawlimex ze Starej Wsi koło Limanowej. Firmę reprezentował szef przedsiębiorstwa Paweł Wojak. Obecny był równie sołtys Popowic Wojciech Jurecki. Formuła zaprojektuj i wybuduj oznacza, że na wykonawcy ciąży, prócz oczywiście robót budowlanych, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń i decyzji pozwalających na realizację robót objętych tą dokumentacją.

Teraz przed firmą proces pozyskiwania zgód od mieszkańców. Zachęcamy do współpracy z sołtysem i przedstawicielami firmy. Im szybciej ten etap będzie za nami, tym szybciej inwestycja będzie mogła wejść w fazę projektu, a później realizacji.

Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content