Konkurs “Przyjazna wieś”

Zapraszamy do udziału w konkursie “Przyjazna wieś”, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zasadach zgłaszania projektów.

“Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.

Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności. 

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

 • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
 • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

W Jury konkursu zasiądą doświadczeni eksperci z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego wsi oraz ochrony klimatu i ekologii. 

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

 • Kategoria I
  • Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych
 • Kategoria II
  • Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja społeczna
 • Kategoria III
  • Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Zgłaszając projekt w konkursie “Przyjazna wieś” masz także szansę na udział w europejskim konkursie na najlepsze projekty realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020 — Agriculture and Rural Inspiration Awards(ARIA23). Jego organizatorem jest Europejska Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (EU CAP Network). Więcej: TUTAJ!.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby lub podmioty, które korzystały z PROW 2014-20. (Kluczowe jest, aby zgłaszane projekty nie były wcześniej uwzględnione w bazie projektów KSOW.)

Kontakt:   

Dla ułatwienia Państwu przygotowań do zgłoszenia projektu, zamieszczamy formularze z każdej kategorii w wersji „do wglądu”:

Skip to content