Projekt “Już pływam”

Gmina Stary Sącz  przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego  w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2023 r. zrealizowała projekt pn.  „Już pływam”.

Celem projektu było nabycie przez uczniów podstawowych umiejętności i podstaw prawidłowych technik pływania, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych,  poprawa oraz  podniesienie ogólnej  sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych, a także zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu  oraz  upowszechnianie  kultury fizycznej.

W projekcie uczestniczyło łącznie 60 uczniów z dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Stary Sącz, tj. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. 

Zajęcia nauki pływania odbywały się w czterech 15 osobowych grupach szkoleniowych, na obiekcie sportowym Aqua Centrum w Chełmcu w ilości 10 godzin dla każdej z grup. Uczniowie w ramach wyjazdów uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania.

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
w wysokości 4 960,00 zł. Wartość całego projektu wynosiła 31 966,00 zł.

Skip to content