OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 20.07.2023r. do 11.08.2023r. projektów zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Gołkowice Górne 15” oraz „Gołkowice Górne 16” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Fot. poglądowe, arch. UM

Skip to content