ASTRO NOC 2023

12 sierpnia na stadionie w Ubiadzie odbędzie się organizowane wydarzenie pn. Astro Noc. W programie zajęcia dla dzieci, warsztaty ekologiczne, kino, gry i zabawy oraz obserwacja spadających gwiazd. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie, w tym roku udało się nam otrzymać na nie dofinansowanie z:
Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Województwa Małopolskiego
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Projekt „Bądź EKO Fanem III Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu LIFE w ramach projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” / LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wydarzenie dofinansowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie.

Honorowy Patronat nad Astro Nocą 2023 objęli: Witold Kozłowski- Marszałek Województwa Małopolskiego, Ludomir Handzel- Prezydent Nowego Sącza, Kazimierz Koprowski Prezes WFOŚiGW w Krakowie oraz Marek Kwiatkowski- Starosta Nowosądecki.

Skip to content