Popowicka do rozbudowy

Inwestycja w Cyganowicach obejmie ponad 300 metrów nowej ścieżki rowerowej w ciągu Euro Velo 11 i poszerzenie istniejącej drogi.

Bezpieczeństwo przede wszystkim – podkreśla burmistrz Jacek Lelek. – Zakres robót jest szerszy niż tylko nowy fragment trasy rowerowej na tym odcinku, ale priorytetem jest ominięcie newralgicznego punktu przy moście do Popowic, ponieważ nowa trasa poprowadzi pod mostem i rowerzyści nie będą musieli się włączać do ruchu na drodze publicznej. Na tym rozwiązaniu zyskają wszyscy: zmotoryzowani, piesi i cykliści.

Rozbudowa drogi Popowickiej prócz budowy ścieżki rowerowej będzie polegała na wykonaniu poszerzeń i nakładki, budowie chodnika, przebudowie zjazdów, przebudowie przepustów, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci kolidujących z inwestycją, budowie oświetlenia, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowie skrzyżowania z drogą gminną nr 294221K i pracach rozbiórkowych. Jeśli chodzi o samą ścieżkę rowerową to zaplanowano ją na odcinku 324 m (szerokość 2 m) i będzie ona kontynuacją ścieżki biegnącej wzdłuż drogi gminnej nr 294221K. Zaprojektowano bezkolizyjne przekroczenie ciągu drogi gminnej nr 294221K poprzez wytyczenie trasy ścieżki pod istniejącym mostem – w tym miejscu szerokość ścieżki powiększono do 2,5m . Nowy fragment ścieżki ścieżkę rowerowej połączy się z istniejącej ścieżką i będzie oddzielony od jezdni pasem zieleni.

Inwestycja jest prowadzona w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Poniższa mapa to koncepcja. Wykonawca pracuje nad optymalnymi rozwiązaniami.

Skip to content