Seminarium „Biblioteka Nowa” w Starym Sączu. Bibliotekarze podglądają nasze biblioteki.

Kilkadziesiąt bibliotekarek z całej Polski uczestniczyło w konferencji Starym Sączu. Dlaczego? Mamy wzorcową bibliotekę.

Instytut Książki zaprosił na starosądecką konferencję udziału kadrę kierowniczą bibliotek publicznych, w których planowana jest modernizacja obecnego obiektu lub budowa nowego. Instytut jest bowiem operatorem Priorytetu 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura bibliotek”, w ramach którego można uzyskać środki na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę oraz wyposażenie budynków bibliotek publicznych w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys.

Biblioteki w których odbywaja się seminaria, nie zostały wybrane przypadkowo. Zarówno Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, jak i Stacja Kultura – Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi zostały zrealizowane w sposób wzorcowy z wykorzystaniem środków pochodzących z “Infrastruktury bibliotek”. W Rumii równolegle odbywało się seminarium.

Bibliotekarzy z całej Polski, przywitał burmistrz Jacek Lelek i dyrektorka biblioteki Maria Sosin, a wykład pt. Biblioteka 2.0 – przestrzeń zaprojektowana dla użytkownika wygłosił mgr inż. arch. Wojciech Świątek z Biura55 Architekci, które zaprojektowało rozbudowę i przebudowę zabytkowej kamienicy przy ul. Mickiewicza 33.

Drugi dzień przeznaczony był na zwiedzanie bibliotek m.in w Barcicach i Gołkowicach Górnych, które również powstały przy współfinansowaniu z programu z “Infrastruktury bibliotek”.

Skip to content