Szansa na dofinansowanie fotowoltaiki

Gmina Stary Sącz przygotowuje się do pozyskania pieniędzy na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców. Chcemy oszacować zainteresowanie takim dofinansowaniem i  prosimy o wypełnienie i przesłanie do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu poniższej ankiety do 5 lutego 2024 r.  Jej wyniki pozwolą nam zaplanować działania związane z przygotowaniem wniosku.

WERSJA EDYTOWALNA

W ramach tego programu (Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B) możliwe byłoby uzyskanie przez mieszkańców  dofinansowania na poziomie 70% kwoty inwestycji, która obejmowałaby co najmniej: instalację paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii (koszt samych paneli nie powinien przekraczać 50% wszystkich nakładów).

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można byłoby uzyskać  na:

  1. zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  2. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  3. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  4. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Osoby zainteresowane takim dofinansowaniem prosimy o wypełnienie i przekazanie do Urzędu Miejskiego  Ankiety w terminie do 5 lutego 2024 r.  . Można to zrobić tradycyjnie (wydruk ankiety i złożenie jej na dzienniku podawczym), przesłanie skanu ankiety na adres fundusze@starysacz.um.gov.pl.

Więcej informacji można uzyskać n w Referacie Finansowania Rozwoju Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (pok. 45, II piętro, tel. 184497746  lub 184497747)

Skip to content