Konsultacje “Bramy Beskidu”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” zaprasza do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 (LSR) w zakresie wprowadzenia zmian na wezwanie Samorządu Województwa Małopolskiego.

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag w terminie do dnia 16 lutego 2024 r. do godziny 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub osobiście w Biurze LGD.

Ponadto zachęcamy do osobistej konsultacji w naszym Biurze mieszczącym się w miejscowości Mostki 86, 33-340 Stary Sącz w następujących terminach:

  • 14.02.2024 r. w godz. od 13:00 do 15:00,
  • 15.02.2024 r. w godz. od 13:00 do 15:00,
  • 16.02.2024 r. w godz. od 10:00 do 12:00.

Dziękujemy za zaangażowanie !

LSR 2023-2027 do pobrania na stronie internetowej www.bramabeskidu.pl

Skip to content