Drogi, ronda, chodniki

Drogowe inwestycje to co roku jedne z najważniejszych samorządowych zadań. Jak zwykle prócz bieżących remontów i konserwacji udało się rozpocząć wiele kluczowych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, które uzupełnią i usprawnią system komunikacyjny gminy, a przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo i jakość jazdy.

Wiele z tych zadań powstaje dzięki pozyskanym przez urząd środkom zewnętrznym (między innymi Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego, środkom wojewódzkim, czy Funduszowi Dróg Samorządowych). Poniżej zestawienie gminnych inwestycji.

– Wiadomo, że droga bezpieczna to w dużej mierze droga wyremontowana, z dobra nawierzchnią – zaznacza zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – Największym zadaniem jest rondo i droga w SAG. Na rozstrzygniecie czeka przetarg na remonty około 700 metrów dróg gminnych i przebudowa kolejnego odcinka drogi na Jachlówkę.

 1. Remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. 331 485 zł
 2. Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z budową ronda. 1 348 800 zł
 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 i budowie ronda wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej 4 969 587 zł
 4. Przebudowa ul. Trakt Św. Kingi wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego 1 049 661 zł
 5. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury 339 720 zł
 6. Przebudowa drogi „Gaboń – Do Dunajca” w Gaboniu 176 410 zł
 7. Modernizacja dróg „Na Jachlówkę” w Gaboniu i „Lipie – Do Kożuchów 149 346 zł
 8. Rozbudowa drogi powiatowej Barcice – Wola Krogulecka wraz z budową parkingu w Barcicach 1 229 997 zł
 9. Budowa z rozbudową drogi gminnej publicznej „Na Targowisko” wraz budową mostu w Przysietnicy 1 316 523 zł
 10. Przebudowa kolejnego odcinka drogi Na Jachlówkę w Gaboniu, szacunkowy koszt 748 876 zł

Razem 11 660 405 zł

Ogłoszony został już przetarg na remont dróg gminnych:

 1. Na Stawki, Barcice 109 mb.
 2. Do Kapliczki, Moszczenica Wyżna 170 mb.
 3. Do Hebdów Myślec 198 mb.
 4. Wola Krogulecka – Brzezowica 160 mb.
 5. Łazy Biegonickie – Żeleznikowa w gaju” 105 m.
Skip to content