Umowa podpisana. Powstaną nowe place zabaw

Gmina Stary Sącz i Województwo Małopolskie podpisały umowę o dofinansowanie budowy infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy. Chodzi o place zabaw przy ul. Źródlanej i Moszczenicy Niżnej.

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz”

DZIAŁANIE: Wsparcie dla rozwoju lokalnego +

PODDZIAŁANIE: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 645 723,74 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 410 874,00 PLN

Cel:

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej bazującej na lokalnych potencjałach przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Stary Sącz poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Moszczenica Niżna oraz w Starym Sączu przy ulicy Źródlanej.

fot. ilustracyjne

Skip to content