140 Lat Tradycji i Edukacji: Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy obchodzi swoje 140-lecie. To wyjątkowe wydarzenie stanowi doskonałą okazję do uczczenia bogatej historii i tradycji tej placówki edukacyjnej.

Podczas uroczystości jubileuszowych dyrektor szkoły, Aleksander Łukasik, podkreślił znaczenie tego święta w swoim przemówieniu:

“Jubileusz jest czasem wspomnień, które, choć już minione, pozostają w pamięci i dostarczają wielu wzruszeń. Jak pięknie ujął to Julian Tuwim: “Szkoło! Szkoło! Gdy Cię wspominam, Tęsknota w serce się wgryza, Oczy mam pełne łez!”

Szkoła to miejsce gdzie ważna jest przyszłość, ale bardzo ważną rolę odgrywa także przeszłość. Szkoła jednak to nie tylko budynek, to ludzie, którzy ją tworzą, systematycznie dbający o jej rozwój, osiąganie wyników edukacyjnych, stwarzanie możliwie najlepszych warunków do nauki, aby uczniowie uczyli się z przyjemnością i mieli świadomość celu swojej celu swojej nauki, aby każdy z nich mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

Ta Szkoła jest miejscem stworzonym przez pokolenia uczniów i ich rodziców, kierowników, dyrektorów, nauczycieli, pracowników, którzy oddali swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Dzięki Ich zaangażowaniu udało się stworzyć Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, otwartą, w której uczeń jest najważniejszy. O jej sile i wielkości świadczą postawy naszych wychowanków, sukcesy, umiejętność mierzenia się z porażkami i wyciągania wniosków, czerpania z myśli naszego patrona bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dzisiaj wyrażamy nasze uznanie i wdzięczność dla twórców tej Szkoły, kierowników, dyrektorów, nauczycieli, byłych pracowników, którzy w minionych latach w niej pracowali. Serdecznie im dziękuję.

Przemijają wokół nas zdarzenia, odchodzą ludzie, dlatego ze szczególnym wzruszeniem myślimy dziś o tych wszystkich dyrektorach, nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy od nas odeszli.

Chylimy przed Wami głowy.”

Poniżej klika zdjęć z uroczystości

Skip to content