Opłatek miast papieskich

Burmistrz Jacek Lelek i sekretarz gminy Daniel Śmierciak uczestniczyli w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym włodarzy miast i gmin papieskich, organizowanym przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, które odbyło się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Postać Jana Pawła II ma dla nas szczególne znaczenie – podkreśla burmistrz. – Wizyta papieża i kanonizacja księżnej Kingi to kamień milowy naszej historii. Fundacja, która organizuje corocznie opłatek jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. W 2017 roku Stary Sącz gościł około 700 studentów z całej Polski. Przyjechali uczyć się od św. Kingi. Podkreślali, że osoby wykształcone powinny mieć głębokie życie duchowe i także angażować się społecznie, bo Święta Kinga łączyła głębokie życie duchowe z intensywną pracą dla społeczności.

Miasta papieskie to miejscowości, które odwiedził Jan Paweł II w trakcie swoich pielgrzymek do Polski. Samorządy sprawują opiekę nad Dniami Papieskimi, organizują okolicznościowe wydarzenia i wspierają kampanie społeczne.

Podczas spotkania 15 stycznia zostało ogłoszone hasło i termin dnia papieskiego organizowanego przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Kardynał Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ogłosił, że Hasłem XX Dnia Papieskiego, który odbędzie się 11 października b.r., jest zawołanie biskupie Karola Wojtyły „Totus Tuus” (Cały Twój) . W roku 2020, stulecia urodzin papieża Polaka. Obchody mają przyjąć wyjątkowy charakter.

Skip to content