Toast za pomyślność starosądeckiego biznesu

Siódme już spotkanie władz Starego Sącza z przedsiębiorcami działającymi w Gminie Stary Sącz odbyło się w Gołkowicach Górnych w lokalu Zacisze.

Dyskusje toczyły się wokół rozwoju przedsiębiorczości, strefy aktywności gospodarczej i rozwoju turystyki w gminie. Ofertę wydarzeń kulturalnych przedstawił dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari Wojciech Knapik. Wieczór uświetnił występ uczniów ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starym Sączu po dopieką pedagogów Joanny Ustarbowskiej-Dutki i Stanisława Dutki.

Pomyślność Starego Sącza traktuje jako pomyślność Waszych biznesów –mówił burmistrz Jacek Lelek – To przedsiebiorcy zasilają miejską kasę, to przedsiębiorcy dają pracę mieszkańcom naszej gminy i to przedsiębiorcy tworzą takie warunki, że chce się tutaj być. Za Waszą pomyślność. Do siego Roku 2020. 

Podczas spotkania poruszano sprawy współpracy władz lokalnych z przedsiębiorcami branży turystycznej, informacji turystycznej, poprawy dostępności komunikacyjnej. Kolejne tematy dotyczyły bogatej oferty wydarzeń kulturalnych, współpracy z gminami powiatu nowosądeckiego na rzecz rozwoju turystyki, udziale samorządu w lokalnych organizacjach turystycznych, współpracy na rzecz rozwoju turystyki z instytucjami zewnętrznymi oraz podejmowaniu inicjatyw w branży turystycznej w partnerstwie publiczno-prywatnym. Tradycją tych spotkań jest przedstawiona przez burmistrza prezentacja osiągnięć, planów i zamierzeń naszego samorządu na przyszłość.

Skip to content