Marszałek Małopolski i żupan Kraju Preszowskiego spotkali się w grodzie św. Kingi

Zagadnienia związane z transportem, zrównoważonym rozwojem i kulturą – to zasadnicze kwestie poruszone podczas pierwszego w bieżącej kadencji, roboczego spotkania marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego z przewodniczącym Samorządowego Kraju Preszowskiego Milanem Majerským.

W debacie, zorganizowanej w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, uczestniczyli także Tomaš Kašaj, konsul generalny Słowacji w Krakowie oraz Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

To pierwsze takie spotkanie w bieżącej kadencji samorządu województwa, będące efektem naszych uzgodnień podczas ubiegłorocznego Forum w Krynicy-Zdroju. – mówił marszałek Witold Kozłowski. – Wspólnie z naszymi, słowackimi partnerami zastanawiamy się w jakich obszarach, i w których miejscach nasz dialog i nasza współpraca powinny być bardziej zintensyfikowane. Także kontakt bezpośredni dyrektorów naszych urzędów jest o wiele korzystniejszy.

W trakcie dwustronnych rozmów dyrektorzy departamentów Urzędu Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego koncentrowali się wokół przedsięwzięć związanych z transportem, infrastrukturą drogową, zrównoważonym rozwojem i kulturą. Nie zabrakło również prezentacji projektu Strategii Małopolska 2030 w aspekcie działań dotyczących obszaru przygranicznego oraz informacji na temat stanu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020

– Cieszę, się że takie spotkanie mogło się odbyć w Starym Sączu – nie ukrywa burmistrz Jacek Lelek. – To dla nas zaszczyt. Jako samorząd mocno współpracujemy ze słowacką Lewoczą, gdzie nawiasem mówiąc Milan Majersky był nie tak dawno burmistrzem i wiemy jakie korzyści może przynieść transgraniczna współpraca. Konieczność współpracy Małopolski i Samorządowego Kraju Preszowskiego jest oczywista.

Po spotkaniu goście obejrzeli nową siedzibę biblioteki.

Skip to content