Czyste środowisko to priorytet

Kolejny etap budowy kanalizacji i wodociągów przed nami. Wkrótce otwarcie ofert w przetargach na budowę sieci w Gołkowicach Dolnych, Mostkach i Moszczenicy Wyżnej.

Roboty budowlane związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Moszczenicy Wyżnej i Gołkowicach Dolnych są podzielone na zadania i zostaną wykonane systemie „zaprojektuj i wybuduj” . Pierwsze z zadań to zaprojektowanie i wybudowanie w Moszczenicy Wyżnej nowej sieci grawitacyjnej i tłocznej kanalizacji sanitarnej oraz odcinków do nieruchomości sąsiednich zakończonych studzienką w przyłączanej nieruchomości, a w przypadku braku studzienki do granicy tej nieruchomości. Długość projektowanej kanalizacji wyniesie ok. 8,0 km kanałów grawitacyjnych i ok. 0,7 km przewodów tłocznych, Planuje się sieciowe pompownie ścieków w ilości 2 szt i podłączenie 109 budynków do wybudowanej kanalizacji. W Gołkowicach długość projektowanej kanalizacji wyniesie ok. 10,3 km kanałów grawitacyjnych i ok. 2,3 km przewodów tłocznych. Planuje się pompownie ścieków w ilości 4 szt. i podłączenie 207 budynków do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Kolejne zadanie to zaprojektowanie i wybudowanie w i Moszczenicy Wyżnej sieci wodociągowej rozdzielczej oraz odcinków stanowiących odgałęzienie od sieci zlokalizowanej w pasie drogowym, a także odcinków koniecznych do przekroczenia drogi do granicy podłączanej nieruchomości, w sposób umożliwiający dokonanie późniejszego jej podłączenia bez naruszania jezdni. Długości projektowanego wodociągu wyniesie ok. 7,0 km. Planuje się podłączenie 109 budynków do wybudowanej sieci wodociągowej.

W ramach zamówienia wykonawcy opracują dokumentację projektową przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Przedmiotem zamówienia w Mostkach jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową i rozbudową wodociągu w miejscowości. Długość kanalizacji 9 km 309 m. Planowana liczba osób do podłączenia – 659.

Przypomnijmy, że podpisana już jest umowa na budowę kanalizacji w Moszczenicy Niżnej a w ramach czterech ww miejscowości nowe odcinki kanalizacji będą miały długość 42 km 606 m i obejmą 2626 osób, a długość wodociągu w Moszczenicy Wyżnej to 7 km dla 435 osób.

 Wartość budowanej i planowanej kanalizacji 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.

Logotypy
Skip to content