Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

Uwaga! Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odebrane raz w roku. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

HARMONOGRAM dla nieruchomosci zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej.

HARMONOGRAM dla nieruchomości niezamieszkałych

Przy składowisku “Piaski” w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny 7:00-15:00 (Pn-Pt), gdzie można dostarczyć we własnym zakresie odpady segregowane, odpady zielone i biodegradowalne, odpady remontowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte świetlówki, żarówki, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.

W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki na przeterminowane leki.

Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi naklejamy odpowiednio opisane etykiety.

Skip to content