Kanalizacja – punkt informacyjny w Moszczenicy już działa

Terenowe biuro w Moszczenicy będzie udzielać mieszkańcom informacji dotyczących budowy kanalizacji. Dyżury dwa razy w tygodniu.

Do terenowego biura łatwo trafić – to biały kontener budowlany przy głównej drodze powyżej kościoła św. Mikołaja i sklepu przemysłowo spożywczego. Informacje będą udzielane w dniach:

WTOREK – 14.30 – 15.30
CZWARTEK 8.00 – 9.00

Budowa kanalizacji w Moszczenicy Niżnej jest współfinansowana przez Unię Europejską  z Funduszu Spójności i jestrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Skip to content