14. Dni Księdza Tischnera

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza serdecznie zaprasza na 14. Dni Księdza Tischnera, które odbędą się od 11 do 14 marca 2020 r. Upamiętnią one 89. rocznicę urodzin Ks. Profesora w Starym Sączu, która przypada 12 marca.

Ksiądz Józef Tischner wybitny kapłan, myśliciel– filozof, nauczyciel akademicki i autor wielu publikacji a także szanowany i lubiany kaznodzieja związany jest z naszym miastem poprzez rodzinę Tischnerów. Jego ojciec też Józef ukończył Seminarium Nauczycielskie w Starym Sączu. Niedługo po narodzeniu pierwszego syna rodzice Weronika i Józef Tischnerowie przenieśli się do Łopusznej gdzie przez 40 lat pracowali jako nauczyciele w miejscowej szkole podstawowej. Po przejściu na emeryturę w 1970 r. wrócili do Starego Sącza gdzie mieszkali aż do śmierci. Spoczywają na starym cmentarzu w Starym Sączu.

Ich syn ksiądz bardzo często do nich przybywał i wtedy w kościele Sióstr Klarysek odprawiał Msze św. i głosił kazania, które siostry  utrwalały na taśmach magnetofonowych. Dziś dla nas starosądeczan najcenniejszą pamiątką po ks. Tischnerze jest nauka zawarta w tych kazaniach, które po śmierci księdza 28.06.2020 r. zostały wydane w formie książkowej.

W ramach dni Tischnera gościć będziemy wybitnych naukowców – zapowiada prezes Towarzystwa i kusztosz Muzem Regionalnego Andrzej Długosz. – Prof. dr hab. Wojciech Załuski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie będzie mówił o tischnerowskiej myśli o wolności, ks. prof. dr hab. Jerzy Sikora z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawie  ukaże ks. Tischnera jako kaznodzieję, a o kościele w czasach komunistycznych opowie dr Marek Lasota.

Podczas spotkania z ks. prof. Jerzym Sikorą będzie można kupić jego książkę pt.: „Twórczość kaznodziejska ks. Józefa Tischnera” i otrzymać dedykację autorską. Wszystkie wykłady odbędą się w sali Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, Rynek 6, początek o godz. 17.00. Na wykłady wstep wolny! W ostatnim dniu, w sobotę o godz.: 10.00 sprawowana będzie Msza św. w kościele klasztornym, podczas której śpiewy i czytania wykona młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Ks. prof. Józefa Tischnera, a kazanie wygłosi ks. prof. Jerzy Sikora.

Skip to content