Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020r.

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie w dniu 12 marca br. zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego, niniejszym podaję Państwu przedmiotowe zarządzenie wraz z uzasadnieniem z jednoczesną prośbą o spowodowanie zamieszczenia zarządzenia wraz z uzasadnieniem w dniu 12 marca 2020 r. na stronach podmiotowych BIP Państwa Urzędów, na tablicach informacyjnych Urzędów oraz w inny sposób, jaki będzie możliwy. Jednocześnie proszę o powiadomienie o zarządzeniu organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych, jakie mają się odbyć na administrowanym przez Państwa terenie.


z upoważnienia Wojewody Małopolskiego
Mirosław Chrapusta
Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

 

Załączniki:
pismo przewodnie
zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. wraz z uzasadnieniem
uzasadnienie

Skip to content