43 STAROSĄDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ

Już w najbliższą niedzielę, 27 czerwca o godzinie 19:30 zapraszamy do słuchania i oglądania transmisji on-line koncertu – prologu festiwalu w wykonaniu czołowego zespołu muzyki dawnej – Weser-Renaissance. Zespół specjalizuje się w wykonawstwie muzyki ośrodków hanzeatyckich XVI i XVII wieku, zabrzmią więc utwory wokalno-instrumentalne komponowane dla kapeli kościoła Mariackiego w Gdańsku, który był jednym z najważniejszych ośrodków muzycznych siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej.

Transmisja – https://www.facebook.com/FestiwalMuzykiDawnej/

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce prowadzimy rejestrację danych kontaktowych uczestników Festiwalu.
  • Prosimy o przybycie 20 minut przed koncertem.
  • Wewnątrz budynku obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
  • Przed wejściem należy zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury (bezdotykowo).
  • Prosimy o zajmowanie tylko wyznaczonych przez obsługę miejsc.
  • W przypadku uczestnictwa grupowego (2 i więcej osób) konieczne jest wypełnienie formularza dla każdej osoby oddzielnie, najlepiej w krótkim po sobie odstępie czasowym.
Skip to content