Nowy sprzęt dla OSP i zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W ostatnią sobotę w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Stary Sącz, realizowanego w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt zadania to 20 229,07 zł, w tym wysokość otrzymanej dotacji 10 114,53 zł. W ramach dotacji jednostki OSP otrzymały:

 • OSP Przysietnica 8 węży tłocznych,
 • OSP Gołkowice Górne 8 węży tłocznych,
 • OSP Gaboń 6 węży tłocznych oraz prądownicę,
 • OSP Barcice 6 węży tłocznych,
 • OSP Moszczenica Wyżna 9 węży tłocznych,
 • OSP Stary Sącz 8 węży tłocznych,
 • OSP Moszczenica Niżna 9 węży tłocznych.

Dodatkowo przeprowadzomno zawody sportowo – pożarnicze dla strażackich młodzieżówek. Wystartowało 12 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Stary Sącz i 2 MDP z Gminy Piwniczna- Zdrój. Rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: musztra i ćwiczenie bojowe. Zawody prowadził Marek Frączek z ZOSP RP w Nowym Sączu.

Wyniki zawodów:

Gmina  Stary Sącz:
Drużyny Chłopięce
I miejsce  MDP z jednostki OSP Moszczenica Wyżna
II miejsce MDP z jednostki OSP Biegonice
III miejsce MDP z jednostki OSP Gaboń
IV miejsce MDP z jednostki OSP Gołkowice Górne
V miejsce MDP z jednostki OSP Przysietnica

Drużyna Dziewczęca
I miejsce  MDP z jednostki OSP Gołkowice Górne
I miejsce  MDP z jednostki OSP Stary Sącz

Gmina Piwniczna Zdrój:

Drużyny Chłopięce
I miejsce  MDP z jednostki OSP Głębokie
II miejsce MDP z jednostki OSP Łomnica-Zdrój

Ponadto poza konkurencją brały udział 5 MDP z jednostek OSP.


Medale oraz gadżety wręczali: Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Starym Sączu Antoni Piętka, Komendant Gminny ZOSP RP Piwniczna – Zdrój Czesław Tomaszewski oraz Prezes OSP Biegonice Marian Wolak.

Szczególne podziękowania dla sponsorów za otrzymane gadżety:

 • Dyrektora MORD w Nowym Sączu Pana Marka Pławiaka,
 • Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji UM w Starym Sączu Pani Grażyny Leśniak,
 • Koordynatorowi ds. Marketingu i Sprzedaży ,,Piwniczanka Spółdzielnia Pracy” Panu Markowi Gaworusze,
 • Nadleśniczemu w Starym Sączu Panu Tadeuszowi Chlipale
 • Właścicielowi Firmy BATIM w Starym Sączu Pani Barbarze Edellmuler – Generaux,
 • Zastępcy Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Stary Sącz Panu Markowi Kroczkowi,
 • Ekodoradcy z Referatu Ochrony Środowiska UM w Starym Sączu, Pani Dorocie Janeczek – Bajerskiej (ulotki i gry planszowe związne z edukacją ekologiczną i postawami prośrodowiskowymi)
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Krakowie Panu Pawłowi Szczygłowi.
 • Dyrekcji Stacji Paliw ORLEN,
 • Dyrekcji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie Pani Elżbiecie Wróbel,
 • Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie,
 • Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Limanowej,
 • Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Notatkę sporządziła Elżbieta Zaremba.

Skip to content