Goście z Turcji i Rumunii w “Dwójce”

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu powiatli dzisiaj dzieci i pedagogów ze szkół partnerskich w projekcie Erasmus + “ABIS – Against bullying for a bettter inclusion in schools” – “Przeciw nękaniu na rzecz lepszej integracji w szkołach”. Dzieci z dwóch szkół w Rumunii i szkoły w Turcji spędzą w Starym Sączu pięć dni.

Polska wraz z Włochami i Turcją jest partnerem strategicznym w projekcie, którego koordynatorem jest Rumunia. Dzieci ze szkoły w sycylijskiej Bagherii nie mogły przyjechać, biorą udział w projekcie on-line.

Podczas wykonywania zadań projektu i wspólnych spotkań uczniowie i nauczyciele będą mieć okazję wypracować rozwiązania poprawiające jakość pracy szkoły. Tematyka projektu obejmuje działania przeciwko ogólnie pojętej przemocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem tego przedsięwzięcia jest wzrost poziomu świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy wśród uczniów. Projekt ma na celu propagowanie prawidłowych relacji społecznych w środowisku szkolnym

– W ramach współpracy przewidziane są wymiany uczniów oraz spotkania organizacyjne we wszystkich krajach partnerskich oraz wiele działań, w które pragniemy zaangażować wszystkich naszych uczniów – mówi Agnieszka Obrzud, szkolny koordynator projektu Erasmus + . – Wszystkie działania projektowe zostaną sfinansowane z funduszy europejskich. Nasi goście mieszkają u rówieśników, w rodzinach naszych uczniów. Prócz działań związanych ściśle z projektem, dzieci zwiedzą Stary Sącz i okolice. Grupa uczniów “Dwójki” pojedzie z rewizytą do Turcji na przełomie listopada i grudnia.

Gości witał również burmistrz Jacek Lelek – To bardzo cenna inicjatywa, która na pewno przyniesie pożytek Poznawanie innych kultur, obyczajów, szlifowanie języka. Takie projekty mają same pozytywne aspekty. Gratuluję szkole i organizatorom, to wielka wartość dodana dla szkoły, dla naszego miasta i frajda dla naszych dzieci.

Skip to content