Gminny Dzień Seniora i 5-lecie Fundacji Rozwoju Sądecczyzny

30 października 2021 roku w gościnnych progach Kina Sokół świętowano Gminny Dzień Seniora połączony z 5-leciem Fundacji Rozwoju Sądecczyzny. Nie zabrakło parlamentarzystów, przyjaciół fundacji i oczywiście głównych bohaterów-seniorów.

Wszystkich gości powitała Anna Majda, prezes fundacji Rozwoju Sądecczyzny i Piotr Radzik ze Stowarzyszenia Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi.

Fundacja Rozwoju Sądecczyzny to dar wielkiego zaangażowania dla seniorów mówił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek –to zapoczątkowanie zupełnie nowej ery jeśli chodzi o pozycję seniorów w życiu lokalnej społeczności oraz nowego rozdziału w życiu każdego seniora. Chciałbym za to bardzo podziękować. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu to naprawdę jedna z najwspanialszych inicjatyw ostatnich lat. Inicjatywa w pełni oddolna. Cieszę się, że mogliśmy tę inicjatywę wesprzeć, ale nie byłoby jej gdyby nie praca i zaangażowanie pani Anny Majdy. Ta działalność była i jest zaczynem wielu inicjatyw senioralnych, które dzieją się w gminie. I mam nadzieje, że będą kontynuowane.

W finale seniorzy wysłuchali koncertu w wykonaniu Lachersów i Sinfonia Carpathia. Gratulacje składali: posłanka Urszula Nowogórska, posłowie Jan Duda i Patryk Wicher, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego: Marta Mordarska i Stanisław Pasoń, radny Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło, Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzej Stawiarski i Stowarzyszenie Orion.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego i Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza.

Patronat medialny nad wydarzneem objął portal: starosadeckie.info

Skip to content