Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.

ZARZĄDZENIE Nr 251/2021 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.

Skip to content