Dumni z Niepodległej

Mieszkańcy Gminy Stary Sącz uczcili 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Centralne gminne uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą na budynku starosądeckiego Sokoła, hymnu państwowego i wciągnięcia flagi państwowej na maszt ustawiony w Rynku Starego Sącza.

W kościele parafialnym św Elżbiety odbyła się uroczysta Msza św w intencji Ojczyzny. W patriotycznej manifestacji uczestniczyli mieszkańcy miasta i gminy, władze samorządowe, duchowieństwo, członkowie organizacji społecznych i politycznych, druhowie OSP, nauczyciele i młodzież szkolna, harcerze. Pochód z pocztami sztandarowymi i innymi uczestnikami przemarszu, od „Sokoła” na Rynek, do kościoła św. Elżbiety i na nowy cmentarz prowadziła Miejska Orkiestra Starego Sącza.

Na cmentarzu komunalnym odegrana została pieśń patriotyczna Rota, następnie ks. proboszcz Marek Tabor poprowadził modlitwę za poległych w obronie ojczyzny. Przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu odczytali Apel Poległych. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Samorządowcy, delegacje szkół, instytucje i stowarzyszenia złozyły kwiaty w miejscach pamięci.

Burmistrz Jacek Lelek, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki uczestniczyli także w tradycyjnych obchodach niepodległościowych w Gołkowicach organizowanych przez NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” i społeczność Gołkowic. Zdjęcia z tego wydarzenia TUTAJ

Skip to content