Andrzej Lis odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Benefis honorowego krwiodawcy.

W Starym Sączu odbył się benefis Andrzeja Lisa, starosądeczanina, wieloletniego społecznika oraz zasłużonego krwiodawcy, który oddał łącznie 100 litrów pełnej krwi. Planowane jest wpisanie tego osiągnięcia do księgi rekordów Guinnesa. Andrzej Lis przez ponad 47 lat systematycznie oddaje krew i wkłada wiele serca w popularyzację honorowego krwiodawstwa.

W uroczystości wziął udział Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Piotr Ćwik, który w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Andrzejowi Lisowi Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej.

Gratulacje popłynęły także od burmistrza Jacka Lelka i całej Rady Miejskiej z przewodniczącym Andrzejem Stawiarskim na czele, posła Patryka Wichra oraz Grupy Orion i radnego Powiatu Nowosądeckiego pana Edwarda Ciągło w imieniu Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego.

Benefis poprowadził Michał Mółka ze Stowarzyszenia Orion. Wieczór uświetnił występ muzyczny – Bassara Jazz Collectiv Band.

Organizatorzy przygotowali także panel dyskusyjny pt. „Wspomnienia o Andrzeju Lisie” udziałem Posła Patryka Wichra, Burmistrza Jacka Lelka, Księdza Kanonika Janusza Ryby oraz Dariusza Cieśli (Wiceprezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża)

Wszystkich gości witały Wolontariuszki SIM PCK Stary Sącz z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskie-Curie w Starym Sączu.

Andrzej Lis nie krył wzruszenia. Podziękował swojej rodzinie i wszystkim Przyjaciołom, którzy ten wieczór spędzili razem z nim, człowiekiem, który od 47 lat niestrudzenie pomaga drugiemu człowiekowi.

Skip to content