OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: “Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy Centrum Rekreacyjnym STAWY w Starym Sączu”.

Na wniosek Gminy Stary Sącz z dnia 09.12.2021 r. (prezentata urzędu: 2021-12-16)
uzupełniony w dniu 05.01.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: “Budowa
parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy Centrum Rekreacyjnym STAWY w Starym
Sączu na działkach nr 36/42, 36/44, 3921/2 obręb Stary Sącz, gm. Stary Sącz”.

Skip to content