Wniosek o dodatek osłonowy złożysz w OPS

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej został wprowadzony, by zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Realizatorem dodatku osłonowego w Gminie Stary Sącz jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw:

  • wpisanych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz
  • stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Najczęściej pojawiające się pytania

Gospodarstwo domowe jednoosobowe oznacza osobę samotnie zamieszkująca i gospodarującą
Gospodarstwo domowe wieloosobowe to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Oznacza to, że w jednym domu/mieszkaniu mającym wspólną kuchnię oraz kotłownię nie można wyodrębniać wiele jednoosobowych gospodarstw. Np. dorosły syn zamieszkujący osobny pokój nie może być ujęty jako jednoosobowe gospodarstwo domowe, ale należy go wliczyć wraz z rodzicami, pozostałym rodzeństwem (ewentualnie dziadkami) do jednego wieloosobowego gospodarstwa.

We wniosku na stronie 4 pkt 3. Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe zaznaczmy opcję wyłącznie wtedy, gdy:

  • źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz
  • źródło ogrzewania zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi (węgiel, koks, miał, ekogroszek)

Wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków można wciąż dokonać w Urzędzie Miejskim do końca czerwca 2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • jeżeli dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2100 zł netto miesięcznie;
  • jeżeli dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1500 zł netto miesięcznie na osobę;

Pod uwagę brane są dochody opodatkowane w zeznaniu podatkowym, a także inne nieopodatkowane z roku 2020 (dla wniosków złożonych do lipca 2022 r.). Dochody opodatkowane (zdeklarowane w urzędzie skarbowym) OPS pobierze samodzielnie. Dochody nieopodatkowane składa się w formie oświadczenia – część III wniosku.

W przypadku gospodarstwa rolnego należy wypełnić część IV wniosku tj. oświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Skip to content