Konkurs ekologiczny – o wodzie w przyrodzie.

W dniu 25 lutego 2022 r. został przeprowadzony etap gminny ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi:  „O wodzie w przyrodzie”. Celem konkursu organizowanego od 2002 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, przy współudziale gmin m.in. Gminy Stary Sącz, jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy o parkach krajobrazowych, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii,  ochrony przyrody i ochrony środowiska, zdobycie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin, zwierząt, rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody, inspirowanie do poznawania świata, jego różnorodności, bogactwa, piękna, motywowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska, integrowanie uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami.

W etapie gminnym, przeprowadzonym z zachowaniem rygoru sanitarnego, brało udział 21 uczestników z 7 szkół podstawowych  z terenu gminy. Największą ilość punktów uzyskała drużyna Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w składzie: Marcin Malinowski, Julian Kowal, Oliwier Marszałek, przygotowana przez Panią Ewę Załubską. Drużyna z SP nr 2 będzie reprezentować naszą gminę na etapie parkowym,  planowanym na 24 marca br.

Największą wiedzą wykazał się Marcin Malinowski, który pokonał rywali – Dominikę Jarząb, Tomasza Wojaka i Emilię Olszowską –  w dwóch dogrywkach.  Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Starego Sącza i materiały promocyjne przekazane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Ta forma popularyzowania wiedzy przyrodniczej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych na terenie naszej gminy, o czym świadczy rokrocznie spora liczba uczestników biorących udział w zmaganiach konkursowych – zaznacza Elżbieta Migacz, kierownik Refeartu Ochorny Środowiska w UM w Starym Sączu. – Zwycięskiej drużynie życzymy dalszych sukcesów i wysokich osiągnięć w kolejnych etapach konkursu.

Skip to content