7 maja 2022 r. tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z Nocnym Biegiem Św. Kingi

Zamknięte dla ruchu kołowego zostaną następujące ulice: droga gminna Stary Sącz Rondo – Gołkowice Dolne (ul. Jana Pawła II, Rynek strona północna, ul. Batorego ) na odcinku od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, droga powiatowa nr 1535K ul. Sobieskiego na odcinku Rynek do skrzyżowania z ul. Nową, ulice na Rynku, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kopernika, ul. Daszyńskiego od skrzyżowania z ul. Jana Pawła do skrzyżowania z ul. Sobieskiego, ul. 11 Listopada od Rynku do skrzyżowania z ul. Krakowską, ul. Krakowska, ul. Rocha, ul. 22-stycznia od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Magazynową, ul. Bandurskiego, ul. Trakt Św. Kingi od ul. Bandurskiego do ul. Daszyńskiego.

W prowadzenie zakazu zatrzymywania się pojazdów na wskazanych drogach nastąpi w g. 18:00 – 23:00, zamknięcie ruchu na wskazanych ulicach 21:15 – 23:00. Przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi w godzinach wieczornych w dniu 7.05.2022r.

Na czas zamknięcia ulic prowadzone będą objazdy: kierunek Nowy Sącz – Gołkowice Dolne – ul. Pod Ogrodami, ul. Polna, ul. Braterstwa Ludów, ul. Podegrodzka. Kierunek Nowy Sącz – Piwniczna przez centrum Starego Sącza (dla pojazdów komunikacji zbiorowej) – droga krajowa nr 87, ul. Topolowa, ul. Węgierska.

Skip to content