W wieku 89 lat zmarł prof. Feliks Kiryk

Zasłużony krakowski historyk w swoich naukowych pracach sporo miejsca poświęcił historii Małopolski, w tym historii Starego Sącza.

Opracował ponad 300 publikacji naukowych. W swoim dorobku naukowym ma wielotomowe publikacje innych miast Małopolski, m.in.: Tarnowa, Sandomierza, Brzeska, Mielca, Krakowa i Nowego Sącza. Miał wielki wkład w powstanie publikacji Historia Starego Sącza. Był autorem dwóch ważnych rozdziałów tomu I (Dzieje miasta w okresie staropolskim, Zarys dziejów latyfundium starosądeckiego) i redaktorem tomu II traktującego o latach 1939 – 1980.

Profesor Feliks Kiryk urodził się 24 września 1933 roku w Bukowsku koło Sanoka. Był badaczem średniowiecza polskiego i powszechnego, znawcą dziejów miast, historii szkolnictwa, wykładowcą, wybitnym uczonym, doktorem honoris causa uczelni polskich i zagranicznych. Nazywany był historykiem małych ojczyzn. Feliks Kiryk był autorem ponad 350 prac naukowych. Napisał także kilkanaście książek z dziejów między innymi Tarnowa, Limanowej, Kamieńca Podolskiego, Proszowic, Brzeska, Mielca, Starego i Nowego Sącza i Sandomierza. Współtworzył „Encyklopedię Krakowa” i „Słownik biograficzny historii Polski”. Zainicjował serię wydawniczą „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego” oraz spisał wczesne dzieje Akademii Krakowskiej w publikacji „Nauk przemożnych perła” (1986), która ukazał się w ramach wyżej wymienionej serii. Zasiadał w komitecie redakcyjnym czasopisma „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”.

Za zasługi w służbie publicznej, twórczość naukową był wielokrotnie nagradzany: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (12 lipca 2002, za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1976), Odznaką „Zasłużony dla Sanoka” (2001); profesor honorowy Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim (2001), doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2007), doktor honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (1998); honorowy obywatel Sandomierza (2004), Bukowska (tytuł nadany w czasie obchodów 650-lecia Bukowska) i Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka (2010).

fot. korsosanockie.pl

Skip to content