Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 9 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gołkowice Górne 16” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Skip to content