30 czerwca upłynął ustawowy termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W Gminie Stary Sącz obowiązku dopełniło 82 % właścicieli nieruchomości. Osoby, które nie wypełniły obowiązku muszą liczyć się z karami finansowymi. Brak złożenia deklaracji w stosownym terminie może narazić właścicieli/zarządców budynków na mandat w wysokości do 500 zł. W przypadku rozstrzygnięcia sądowego grzywna może urosnąć nawet do 5000 zł.

Spóźnialscy mogą jeszcze to zrobić, zanim zostanie wszczęte postępowanie. Zgłoszenie źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest bezpłatne.

Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:
1. w formie elektronicznej – przez Internet na stronie internetowej zone.gunb.gov.pl, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu
2. w formie papierowej – do Burmistrza Starego Sącza, 33-340 Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Formularz A budynki i lokale mieszkalne https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Formularz B budynki i lokale niemieszkalne https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Terminy składania deklaracji:

  • budynki istniejące – 14 dni w przypadku zmiany źródła ciepła,
  • budynki nowe – 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Załączniki:

Formularz-A-budynki-i-lokale-mieszkalne

Formularz-B-budynki-i-lokale-niemieszkalne

Klauzula-informacyjna

Skip to content