80. rocznia likwidacji getta w Starym Sączu

W tym roku to nie tylko tradycyjny apel pamięci. Do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu zapraszamy na promocję kwartalnika Sądeczanin Historia, a do Muzeum Regionalnego w Starym Sączu na wystawę poświęconą starosądeckim Żydom. Szczegóły na plakacie.

Niezwykła wystawa pt. „Twarze Żydów starosądeckich” zainstalowana jest na frontonie budynku Muzeum Regionalnego w Starym Sączu w rynku. Przedstawia 24 powiększone fotografie osób pochodzenia żydowskiego związanych ze Starym Sączem urodzeniem lub zamieszkaniem, którzy zginęli w okresie okupacji w obozach koncentracyjnych lub w inny sposób, albo w tym okresie zmarli lub słuch po nich zaginął. Zdjęcia pozyskano z Instytutu Yad Vashem z Izraela i stanowią one jedyną materialną pamiątkę po zmarłych w wyniku Holokaustu Żydach starosądeckich. Wystawa wpisuje się w wydarzenie 80. rocznicy likwidacji getta w Starym Sączu 17 sierpnia 1942 r., kiedy to jak relacjonuje świadek, w tym dniu wszystkich Żydów (około 1350 osób) zgoniono na targowicę (dzisiejszy teren osiedla Tysiąclecia), pozwalając zabrać jedną walizkę. Poinformowano ich, że przejdą do Nowego Sącza do pracy, a chorym, starcom, niepełnosprawnym zaproponowano podwiezienie trzema samochodami. Orszak wyruszył przez rynek i przez most na Popradzie dalej, a jadące za nim samochody skręciły w prawo, do wikliny i tam rozstrzelano 95 osób. Pozostali na kilka dni trafili do nowosądeckiego getta i pod koniec sierpnia wywiezieni zostali do obozu zagłady w Bełżcu, gdzie wszyscy zginęli.

Warto obejrzeć wystawę i spojrzeć na twarze tych, którzy żyli w naszym społeczeństwie, a musieli zginąć tylko dlatego, że byli Żydami oraz zadumać się nad ich losem.

Źródło: Towarzystwo Miłośników Starego Sącza/Andrzej Długosz
Foto: Magdalena Fryźlewicz

Skip to content