Biblioteka w Przysietnicy przyjazna dzieciom

Na takie wyróżnienie zapracowała filia starosądeckiej biblioteki w Przysietnicy.

Bardzo się cieszymy, że dzięki naszym Czytelnikom Biblioteka w Przysietnicy jako jedna z 171 Bibliotek w całej Polsce otrzymała wyróżnienie w akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom – mówi dyrektorka Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu Monika Jackowicz-Nowak. – Akcja Biblioteka Przyjazna Dzieciom prócz jasnej idei promocji czytelnictwa i instytucji ją wspierających, zwraca uwagę na ogromny potencjał bibliotek – tych małych, np. wiejskich, które niejednokrotnie są, poza szkołą, jedyną formą rozwoju młodego człowieka, ale i tych dużych, często funkcjonujących w szeroko rozumianej kulturze i edukacji miast, województw, a nawet w skali ogólnopolskiej.

Skip to content