Obrona cywilna


Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

(…) Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie. (…) (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

Wiadomości oraz wskazówki z zakresu obrony cywilnej. Gmina Stary Sącz
Sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze
Zasady postępowania w razie zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi
W sytuacji zagrożenia powodziowego
Zasady postępowania w czasie rozmowy z anonimowym informatorem

Skip to content