Agropromocja w Starym Sączu – nowe miejsce, nowy impuls, rekordowa liczba wystawców i tłumy ludzi

30. Agropromocja 2022 miała nowe mocne otwarcie. Tym razem dwudniowe wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim odbyło się przy Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Na rozległych błoniach przy ołtarzu papieskim, zaprezentowała się rekordowa, największa w 30-letniej tradycji Agropromocji, liczba wystawców. Ponad 300 stoisk odwiedziły mimo deszczu tłumy kupujących, ciekawych rolniczych nowinek i chętnie korzystające z licznych atrakcji, konkursów i degustacji.

W tę piękną rocznicę chcieliśmy dać Agropromocji nowy impuls, nowe życie – podkreślał Dominik Pasek, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, a jednocześnie organizator Agropromocji na starosądeckich błoniach. – To nadal będzię wydarzenie promujące rolnictwo i wszystko to, co z nim jest związane, ale ma zdecydowanie większy rozmach. I do tego idealnie nadaje się teren starosądeckich błoń. Tutaj nic nas nie ogranicza ani teren, ani infrastruktura.

W wydarzeniu udział wzięli: posłanka i posłowie na Sejm RP: Patryk Wicher, Jan Duda, Barbara Bartuś, marszałek Małopolski Witold Kozłowski, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, radni województwa: Marta Mordarska, Stanisław Pasoń, a także doradca Prezydenta RP Piotr Serafin i Rektor Uniwersytetu Rolniczego Stanisław Tabor.

Gratuluję dyrekcji dwóch trafnych decyzji. Po pierwsze – zmiany lokalizacji tego dużego wydarzenia. Mamy tutaj nieprawdopodobną przestrzeń, która pozwoli na ciągłe rozwijanie się tego wydarzenia. Druga decyzja to zaproszenie do współpracy Uniwersytetu Rolniczego i Instytut Zootechnicznego. Połączenie tych dwóch potencjałów może przynieść tylko wielką synergię i wielki sukces w przyszłych latach – podkreślał marszałek Witold Kozłowski 

Dziękuję dyrektorowi Dominikowi Paskowi za tę decyzję i cieszę się, że mogliśmy gościć tak licznie wystawców i odwiedzających w miejscu zupełnie wyjątkowym – zaznacza Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. – Dziękuję również dyrektorowi Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania ks. Pawłowi Brońskiemu. Uważam, że Stary Sącz ze względu na swoją tradycję, ale jednocześnie odważnemu patrzeniu w przyszłość, jest miejscem szczególnie dobrym dla Agropromocji, która też przecież wyrasta z tradycji, a dziś dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi i doświadczeniu praktycznemu wdrażania innowacji śmiało sięga po nowinki technologiczne i prezentuje nowoczesną stronę rolnictwa. Pozostaje życzyć, by ta wystawa była źródłem satysfakcji dla organizatorów, rolników i odwiedzających a jej owoce przynosiły efekty w praktyce.

Agropromocja to przede wszystkim ogromna przestrzeń do promocji małopolskiego rolnictwa, firm działających w sferze agrobiznesu oraz produktów rolnych wytwarzanych na terenie Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku gospodarczego, kulturalnego i kulinarnego naszego regionu. W szczególności jednak jest jednak niepowtarzalną okazją do zapoznania się z ofertą dużych, jaki małych – często rodzinnych firm czy manufaktur, którzy na co dzień profesjonalnie zajmują się rolnictwem, dla wystawców zaś idealną okazją do promowania swoich produktów.

Źródło: UMWM/własne

Skip to content