Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

W celu zabezpieczenia ludności na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, rząd premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował o utworzeniu rezerwy preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek. Aktualnie nie istnieją powody do uruchamiania dystrybucji.

Każda gmina została zobowiązana przez wojewodów do ustalenia miejsca lokalizacji punktów ewentulanej dystrybucji preparatu. W Gminie Stary Sącz wyznaczono 13 takich punktów.

Lp. Nazwa i adres punktu dystrybucji Obszar przypisany do punktu  dystrybucji  
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 51os. Lipie, os. Południe
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu                                 os. Północ, os. Tysiąclecia
Gminne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi w Starym Sączu,  os. Słoneczne, os. Zachód
Park&Ride Stary Sącz ul. Jana Pawła IIos. Śródmieście  
Szkoła Podstawowa w Popowicach              Popowice, os. Cyganowice
Szkoła Podstawowa w Barcicach                     Barcice, Barcice Dolne, Wola Krogulecka
Szkoła Podstawowa w PrzysietnicyPrzysietnica
Szkoła Podstawowa w Moszczenicy NiżnejMoszczenica Wyżna, Moszczenica Niżna
Szkoła Podstawowa w Gołkowicach                 Gołkowice Górne,Gołkowice Dolne
Szkoła Podstawowa w Skrudzinie Skrudzina,Gaboń-Praczka
Szkoła Podstawowa w GaboniuGaboń
Wiejski Dom Kultury w Łazach BiegonickichŁazy Biegonickie,Myślec
Wiejski Dom Kultury w Mostkach                  Mostki

 Dziękuję prezydentom, burmistrzom, wójtom za zrozumienie tej sytuacji i sprawne przygotowanie systemu dystrybucji jodku potasu na terenie poszczególnych jednostek. Przypominam, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Jeszcze raz podkreślam, że obecnie nie ma powodów, aby rozpoczynać wydawanie jodku potasu obywatelom. Służby są w gotowości do natychmiastowego uruchomienia tego procesu. Na tę chwilę nie ma zagrożenia, obywatele mogą się czuć bezpiecznie. Sytuacja radiacyjna jest cały czas monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki i Centrale Laboratorium Ochrony Radiologicznej – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 W przypadku wystąpienia mało prawdopodobnego, zdarzenia, jakim jest skażenie radiacyjne, służby państwowe natychmiast powiadomią wszystkich mieszkańców wszystkimi dostępnymi kanałami, czyli m.in. za pomocą alertu RCB. Wówczas rozpocznie się dystrybucja bezpośrednio do obywateli. Dystrybucja ta będzie maksymalnie uproszczona. Jeśli pojawi się rzeczywiste zagrożenie, jest oczywiste, że będzie się liczył czas. Osoby zgłaszające się do Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu w gminach nie będą musiały legitymować się dowodem osobistym czy innym dokumentem. Każdy otrzyma taką liczbę tabletek, jak wskaże – dla siebie i dla swoich bliskich, z zaznaczeniem, ze dawkowanie musi się odbywać zgodnie z zaleceniami, inaczej może komuś zaszkodzić – tłumaczy wojewoda.

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

Skip to content