Modernizacja dróg gminnych

Zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki i prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Grzegorz Dobosz podpisali umowę na modernizację prawie 5,5 km dróg w gminie. Gmina Stary Sącz na remont infrastruktury drogowej pozyskała 2 850 000 zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych.

Roboty budowlane obejmą:
1) Modernizację drogi gminnej Moszczenica Niżna – Lipie – Stary Sącz na odcinku w km 0+000 – 0+730
2) Modernizację drogi gminnej ul. Olszynka na odcinku w km 0+006 – 0+110
3) Modernizację drogi gminnej Łazy Biegonickie-Wójcikówka Granica na odcinku w km 0+960 – 1+185
4) Modernizację drogi gminnej Barcice Górne – Wrzezowica – Wierchy na odcinku w km 0+196 – 0+477
5) Modernizacje drogi gminnej Moszczenica Niżna – Lipie – Barcice na odcinku w km 3+120-3+568
6) Modernizację drogi gminnej Barcice Górne – Głucha Dolina na odcinku w km 0+000 – 0+270
7) Modernizację drogi gminnej Gaboń – Wilkówka z Osiedla Wola na odcinku w km 0+000 – 1+430
8) Modernizację drogi gminnej wewnętrznej “Na Pieniężne k/Tokarczyków” na odcinku w km 0+235 – 0+980
9) Modernizację drogi gminnej Popowice – Cyganowice w km 1+880 – 2+125
10) Modernizację drogi gminnej nr Skrudzina – Przez Wieś na odcinku w km 0+300 – 1+234

Koszt robót po przetargu to 3 mln 321 tys. zł.

Skip to content