Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku.

Dokumenty i szczegółowe informacje dostępne są pod tym linkiem.

Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku." href="https://starysacz.um.gov.pl/11421/burmistrz-starego-sacza-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-gminy-stary-sacz-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-2/">Czytaj dalej
Skip to content