Nowy MAN dla OSP Moszczenica Niżna

Zapraszamy na uroczyste przyjęcie nowego wozu strażackiego przez OSP Moszczenica Niżna – 30 października o godz. 15.00 na starosądeckim rynku.

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy jest już przygotowany. To będzie dla strażaków z Moszczenicy Niżnej wielki dzień. Zakup sfinansowały:
● WFOŚiGW: 125. 000,00 zł
● NFOŚiGW: 75. 000,00 zł
● Gmina Stary Sącz: 405. 000,00 zł (w tym środki sołeckie Moszczenica Niżna: 15. 000,00 zł)
● KSRG: 200. 000,00 zł
● Nadleśnictwo w Starym Sączu: 22. 000,00 zł
● Sądeckie Wodociągi: 2. 500,00 zł
● darowizny: 36. 500,00 zł
● UMWM: 40. 000,00 zł
● środki własne: 33.720,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚIGW w ramach Programu ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Skip to content