Po pierwsze: segregacja

Informujemy, iż pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL S.p. z o. o.  przeprowadzają kontrole poprawnej segregacji odpadów komunalnych. Równocześnie informujemy, że konsekwencją wynikającą z niedopełnienia obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych jest sporządzenie w danym miesiącu przez firmę protokołu na podstawie którego naliczana zostaje opłata podwyższona, która w obecnym roku wynosi 80,00 zł od osoby.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi prawidłowej segregacji odpadów komunalnych informujemy, iż w przypadku tworzyw sztucznych wystarczy jedynie opróżnić zawartość opakowania- dokładne mycie nie jest konieczne!

Pytania i odpowiedzi dotyczące prawidłowej segregacji znajdą Państwo w poniższym linku:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/segregacja

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

Skip to content