V Starosądecki Jarmark Bożonarodzeniowy

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari zaprasza wystawców na V Starosądecki Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark odbędzie w dniach 16 – 18 grudnia 2022 r. na placu przy centrum (ul. Kopernika). Zapraszamy rzemieślników, twórców ludowych, producentów i sprzedawców żywności oraz artykułów dekoracyjnych.

Dokumenty zgłoszeniowe trzeba dostarczyć na adres Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari ul. Rynek 5, 33-340 Stary Sącz do dnia 25 listopada 2022 r. (włącznie do godz. 17.00). Przyjmowane będą tylko kompletne karty zgłoszenia i podpisany regulamin.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Przykładowe stoisko

Skip to content