Przysietnica po projekcie

Efektem Konkursu „Małopolska Wieś 2022”, w którym Przysietnica zbierała laury latem, były nagrody finansowe przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Sołectwo mogło pieniądze przeznaczyć na swoje pomysły i potrzeby na terenie sołectwa – powstała ogólnodostępna altana wypoczynkowa, zakupiono zabawki do przedszkola w Przysietnicy, wydano kolejny numer Gazety Przysietnickiej, ulotkę promocyjną i zakupiono torby promocyjne z logo sołectwa z myślą o przyszłorocznym jubileuszu 750-lecia wsi.

Przypomnijmy, że 24 sołectwa walczyły o tytuły najpiękniejszej, najbardziej nowatorskiej i najbardziej aktywnej w sieci wsi w ramach Konkursu „Małopolska Wieś 2022”. 4 lipca 2022 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę rozstrzygającą konkurs i udzielił tym samym pomocy finansowej wyróżnionym gminom na łączną kwotę ponad 485 tys. złotych.

Miano najpiękniejszej małopolskiej wsi zyskało sołectwo Bibice w gminie Zielonki. Tuż za nim uplasowało się sołectwo Rudawa w gminie Zabierzów. Trzecie miejsce zajęła Przysietnica w gminie Stary Sącz.

Głównym celem konkursu było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.

Konkurs organizowany był w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. W tej ostaniej kategorii główną nagrodę, czyli 30 tys. złotych otrzymało sołectwo Przysietnica w gminie Stary Sącz.

Przedmiotem oceny w ramach Konkursu w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorstwa Małopolska Wieś były inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa od 2017 r., a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci – w 2021 r.

Pod uwagę była brana m. in. estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne było promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym  i społecznym. Komisja konkursowa oceniła także strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych.

Pisaliśmy o tym TUTAJ i TUTAJ

Zadanie współfinansowane/finansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”
Skip to content