Łączą tradycyjne wartości z nowoczesnością i zachowują unikalny klimat 

O sukcesie Przysietnicy w konkursie Województwa Małopolskiego “Małopolska Wieś 2022” pisaliśmy już TUTAJ. Natomiast w ostatni piątek  w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się wręczenie nagród dla małopolskich sołectw. W wydarzeniu wzięli udział: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, senator Wiktor Durlak, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, radni województwa: Marta Mordarska i Stanisław Pasoń.

23 sołectwa zostały wyróżnione i nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu Małopolska Wieś. To nagrody na łączną kwotę 485 tysięcy złotych! Przez pięć lat w konkursie wzięło udział ponad 100 sołectw, a łączna kwota nagród przyznanych latach 2017-2022 wyniosła ponad 2 miliony złotych. W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienia przyznano 23 sołectwom, w trzech kategoriach: „Najpiękniejsza Małopolska Wieś”, „Małopolska Wieś w Sieci” i ”Nowatorska Małopolska Wieś”.

Zarząd Województwa, którego pracami mam zaszczyć kierować, realizuje na poważnie politykę zrównoważonego terytorialnie, gospodarczo i społecznie rozwoju. W centralnym miejscu strategii województwa umieściliśmy rodzinę. Dla nas każda rodzina, która mieszka na terenie naszego województwa, jest tak samo ważna. Rodzina to nic innego tylko część tej najmniejszej wspólnoty samorządowej, jaką jest sołectwo. Dalego też z dużym przekonaniem  realizujemy i kontynuujemy od 2017 roku poszczególne edycje konkursu “Małopolska Wieś”. Konkurs ten z biegiem lat rozrósł się do kategorii “Nowatorska Małopolska Wieś”, “Najpiękniejsza Małopolska Wieś” i “Małopolska Wieś w Sieci”.  Cieszymy się bardzo, że tak licznie przybyliście do Nowego Sącza, zwłaszcza z tych odległych części naszego województwa. Gratuluję wszystkim laureatom i wyróżnionym sołectwom w tegorocznej edycji konkursu “Małopolska Wieś 2022” 

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski

W kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś” pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 50 tys. złotych otrzymało sołectwo Bibice w gminie Zielonki, drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno: sołectwo Rudawa w gminie Zabierzów i sołectwo Przysietnica gmina Stary Sącz.

W kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś” pierwsze miejsce i nagrodę 60 tys. złotych zajęło sołectwo Szreniawa w gminie Proszowice, drugie i trzecie miejsce kolejno: sołectwo Władysław w gminie Iwanowice i sołectwo Gwoździec gmina Zakliczyn.

W kategorii „Małopolska Wieś w Sieci” główną nagrodę, czyli 30 tys. złotych otrzymało sołectwo Przysietnica w gminie Stary Sącz.

Małopolska wieś doskonale łączy w sobie tradycyjne wartości z nowoczesnością, zachowując swój unikalny klimat. Widać, że sołtysi, wójtowie i mieszkańcy idą z duchem czasu i korzystają z nowatorskich rozwiązań, a inwestycje powstające w ich miejscowościach służą całej lokalnej społeczności. Takie konkursy jak ten dzisiejszy, “Małopolska Wieś” pokazują, że wieś, to przede wszystkim prężnie działający ludzie, którzy chcą ją rozwijać, jednocześnie zachować jej unikatowość, tradycje i historię

-mówił marszałek Łukasz Smółka.

Głównym założeniem konkursu było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego oceniana była estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne były lokalne inicjatywy, które pomagały wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrowały mieszkańców, a także kształtowały świadomość patriotyczną i historyczną. Oceniano również strony internetowe i profile sołectw w mediach społecznościowych.

Źródło i foto: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Skip to content