“Stary Sącz. Wiem, gdzie mieszkam” – konkurs historyczny

Konkurs historyczny o mieście i Gminie Stary Sącz dla uczniów szkół podstawowych ma upowszechniać wiedzę o naszym pięknym mieście i okolicy wśród dzieci i młodzieży szkół z naszej gminy.  Organizatorami konkursu są Burmistrz Starego Sącza, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu i Starosądecka Fundacja Kultury. Patronat honorowy nad konkursem objęło Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.

Organizatorzy zapraszają uczestników konkursu do Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, w którym można zdobywać wiedzę o naszym mieście i regionie.  Szkolni koordynatorzy konkursu ” Stary Sącz. Wiem, gdzie mieszkam” mogą  pobrać w muzeum do bibliotek szkolnych książki “Stary Sącz. Przewodnik po mieście i jego zabytkach” autorstwa Andrzeja Sojki.

STRONA KONKURSU

Literatura

L. Migrała, Średniowieczne początki, str. 5- 29 [w] Historia Starego Sącza w zarysie, Nowy Sącz 2020

A. Sojka, Stary Sącz. Przewodnik po mieście i zabytkach, Stary Sącz 2013

Historia starosądeckiego herbu, [w]: Kurier Starosądecki, Maj – Czerwiec 2016, nr 226, Rok XXVII

M. Styczyński, Stary Sącz. Karpackie miasteczko z klimatem, Kraków – Stary Sącz, 2020

fot. Jarosław Mierzwa

Skip to content