Budżet Gminy Stary Sącz na rok 2023 przyjęty

Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2023 wynosi 143 563 046,92 zł.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 ustalono w wysokości 120 935 870,53 zł,

w tym:

– dochody bieżące w wysokości 103 135 356,00 zł

– dochody majątkowe w wysokości 17 800 514,53 zł

Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2023 wynosi 143 563 046,92 zł, z czego:

– wydatki bieżące w wysokości 103 107 560,80 zł,

– wydatki majątkowe w wysokości 40 455 486,12 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

22 627 176,39 zł, który zostanie pokryty:

– przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 002 336,39 zł,

– przychodami z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8 549 938,00 zł,

– przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 150 000,00 zł,

– przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 40 000,00 zł,

– przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 4 884 902,00 zł.

Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza:Cały czas chcemy się rozwijać, ale przyznam, że tak trudnego budżetu jeszcze nie mieliśmy i dziękuję pani skarbnik Bogumile Klimczak za przygotowanie tego budżetu. Potrzebne były cięcia i dokonaliśmy ich w różnych obszarach. Warto zauważyć, że do 2019 roku wpływy z PIT dynamicznie rosły. Eksperci Związku Miast Polskich wliczyli, że gdyby ten trend się utrzymał mielibyśmy w budżecie o 8 mln więcej wpływów z PIT. Spadek jest spowodowany m.in. zwolnieniem z podatku osób do 26 roku życia. Oczywiście nie neguję decyzji rządu i uważam, że to dobry kierunek, bo więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach mieszkańców. Niemniej na dochodach bieżących gminy się odbija. Dlatego teraz te możliwości finansowania z dochodów bieżące są mocno ograniczone. A zadań nie ubywa i dodatkowo nakłada się na to wzrost cen towarów i usług. Na większość nowych zadań inwestycyjnych będziemy więc musieli szukać finansowania zewnętrznego.
Sporo pieniędzy jak zwykle zainwestujemy na obszarach wiejskich. Mam nadzieję, że ten budżet da się zrealizować, a nawet w ciągu roku coś dorzucić. Mamy zaplanowane trochę mniej na inwestycje, ale i tak te 40 mln wydatków majątkowych sprawia, że nadal jest to budżet rozwojowy, proinwestycyjny. Dziękuję tym radnym, którzy poparli ten budżet – to zaufanie i wsparcie jest bardzo ważne, daje nam mandat do działania. A radnym, którzy się wstrzymali, życzę by się przekonali, że da się coś dla naszej gminy zrobić.

Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.
Najważniejsze zadania inwestycyjne
Skip to content