Zakup preferencyjny węgla od 1 stycznia 2023

Gmina Stary Sącz kontynuuje zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2023 r. można dokonać zakupu w łącznej ilości nieprzekraczającej 3 ton.

Wnioski należy składać do 15 kwietnia 2023 r. na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-334 Stary Sącz, bądź drogą elektroniczną przez e-Puap, podpisane profilem zaufanym. Adres skrzynki e-Puap: /xkk2740tcp/skrytka

DO POBRANIA

Uwaga !!! Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi mieszkaniec/kupujący.

Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach mieszkańcom. Ustawa zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel do 1,5 tys. zł za tonę brutto, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę brutto.

Zgodnie z nowymi regulacjami do dokonania preferencyjnego zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym. Zakup preferencyjny węgla będzie dokonywany na podstawie wniosku składanego na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania osoby fizycznej. Proces sprzedaży będą obsługiwać przedsiębiorstwa z terenu gminy zajmujące się sprzedażą opału.

PROCEDURA ODBIORU WĘGLA

Osoby, które złożyły wniosek w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu na preferencyjny zakup
paliwa stałego zostaną poinformowani telefonicznie o terminie zgłoszenia się w Urzędzie
Miejskim, konieczności dokonania płatności oraz terminie odbioru węgla.
Koszt jednej tony węgla, bez względu na jego rodzaj, w ramach preferencyjnego zakupu paliwa
stałego w Gminie Stary Sącz wynosi 1950,00 zł brutto.
Płatności można dokonać:
• gotówką w kasie Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –
14.00,
• kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w pok. nr 1 oraz nr 10,
• przelewem bankowym na numer rachunku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu:
50 8816 0001 2001 0000 0013 0044 z adnotacją: Zakup węgla oraz podając imię,
nazwisko i adres Wnioskodawcy. W przypadku płatności przelewem bankowym
możliwość wystawienia faktury nastąpi po faktycznym wpłynięciu środków na
rachunek Urzędu, tj. ok. po upływie dwóch dni roboczych.
Po dokonaniu płatności (wpływie wpłaty, w przypadku dokonania płatności przelewem
bankowym) Wnioskodawca otrzyma fakturę za zakup węgla – pokój nr 16 na parterze budynku
Urzędu Miejskiego. Zostanie także poinformowany o odbiorze zakupionego węgla ze
wskazanego składu opałowego. Wnioskodawcy zostali przypisani do danego składu opałowego
ze względu na adres zamieszkania.
Na terenie gminy usługę składowania i wydawania węgla świadczą następujące składy
opałowe:
1) Firma Handlowo-Usługowa „BUDROL” S.C. Sychowski Władysław, Sychowski
Włodzimierz, Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz;
2) Transport ciężarowy Tadeusz Pietrzak Partyzantów 30A, 33-340 Stary Sącz;
3) Firma Handlowo-Usługowa PORĘBSKI Marek Porębski, Anna Porębska, Józef
Porębski s.c. Bandurskiego 14A, 33-340 Stary Sącz;
4) Firma Handlowo-Usługowa P-TRANS Kakuba Paweł, Barcice 272, 33-342 Barcice;
5) Firma Usługowo-Handlowa „ROLBUD” Spółka Jawna Zofia i Władysław Sychowscy
Gołkowice Górne 1, 33-388 Gołkowice Górne;
6) Harnaś s.c. Sprzedaż materiałów budowlanych Gołkowice Dolne 79,
33-388 Gołkowice Dolne.
Lokalizacja punktów odbioru węgla:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tyKFm1cHzAyGZWBbV85XVc7JW0K8fw&usp=sharing

Transport węgla z punktu składowania do miejsca wskazanego przez odbiorcę jest odpłatny, na
warunkach uzgodnionych z przedstawicielem składu opałowego.

Skip to content